اخلاق و فضائل

امام مجتبی (ع) هم قیافۀ حضرت خدیجه (س)

۳۳ ) : من شما را در رحم مادرتان به هر شکلی که خواستم )« فِی أَیِّ صُورَهٍ ما شاءَ رَکَّبَکَ » امام مجتبی (ع) در توضیح آیه شریفۀ
صفحه ۱۰ از ۱۵
صَوَّرَ الُله عَزَّ وَ جَ لَّ عَلِیَّ بْنِ اََبیطَالِبٍ فِی ظَهْرِ اَبِیطَالِبٍ عَلَی صُورَهِ مُحَمَّدٍ ، فَکَانَ » : صورتبندی کردم و قیافه به شما دادم ، فرمود
۳۴ ) : خدا در صلب ابیطالب شکل و قیافۀ علی (ع) را به شکل و قیافۀ ) « عَلَیُّ بْنِ اَبِیطَالِبٍ اََشْبَهَ النَّاسِ بِرَسُولِ الِله صَلَّی الُله علیه و آله
وَ» پیامبر نقاشی کرد . تا حالا میدانستید علی (ع) شکل کیست؟ مگر خدا در قرآن نمیفرماید : علی و پیغمبر ، جان هم هستند
و امّا خدواند برادرم حسین (ع) را به ، « فَکَانَ عَلَیُّ بْنِ اَبِیطَالِبٍ اََشْبَهَ النَّاسِ بِرَسُولِ الِله صَ لَّی الُله علیه و آله » ، (۳۵) « أَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَکُمْ
۳۶ ) ، و امّا من را که میخواست ) « وَ کَانَ الْحُسَ یْنُ بْنِ عَلَّیٍ اََشْبَهَ النَّاسِ بِفَاطَمَۀِ » : شکل مادرم فاطمه (س) در رحم مادر نقاشی کرد
کُنْتُ أشْبَهَ النَّاسِ بِخَ دِیجَۀِ » : در رحم مادرم زهرا (س) صورتگری کند ، من را به شکل مادر بزرگم خدیجه (س) نقاشی کرد
۳۷ ). کار شخصیت این زن و مستقیم شدنش به جایی رسید که ما میخواهیم امام حسین (ع) را معرفی کنیم ، برخلاف ) « الْکُبّرَی
السَّلَامُ » : آنچه در دنیا مرسوم است که افراد را با پدرانشان معرفی میکنند ، ما اباعبدالله (ع) را در دو جا ، با مادر معرفی میکنیم
(۳۸) « عَلَیْکَ یَابنَ فَاطَمَۀ الزَّهْرَاء السَّلَامُ عَلَیْکَ یَابْنَ خَدِیجَۀ الکُبّرَی
برگرفته از کتاب نگاهی به مقام حضرت خدیجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *