اخلاق و فضائل

اولین زنی که ایمان آورد

ایمان آوردن ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها به رسالت و دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حذیفه: حضرت
کانت » : خدیجه سلام الله علیها در بین زنان اولین زنی بود که به خدا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد. ابن عباس
حضرت خدیجه سلام الله علیها اولین کسی «. خدیجۀ بنت خُوَیلِد أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ صدق محمدا فی ما جاء به عَنْ رَبِّهِ
بود که به خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را، در آن چه از سوی خدایش
آمَنَتْ بِهِ خَ دِیجَه بِنْتَ خُوَیلِد و صدقت بِمَا جَاءَ مِنَ اللَّهِ وَ وازرته عَلَی أَمْرِه و کانتا و لِمَنْ آمَنَ » : آورده بود، تصدیق کرد. ابن هشام
حضرت خدیجه دختر خُوَیلِد به او [محمد] ایمان آورد و آنچه را از طرف خدا آورده تصدیق «. بِاللَّه وَ بِرَسُولِهِ وَ صَ دَّقَ بِمَا جَاءَ مِنْهُ
کَانَتْ خَدِیجَۀُ » : کرد، او را در کارش یاری داد و اولین کسی بود که به خدا و رسول و درستی آنچه آورده بود ایمان آورد. مسلم
حضرت خدیجه سلام الله علیها وزیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، اسلام را «. وَزِیرَهَ صِدْقٍ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ کَانَ یسْکُنُ إِلَیهَا
وقتی پیامبر به نبوت تشرف «. فَلَمَّا اکرم رَسُولُ اللَّه بِنُبُوَّتِهِ آمَنَتْ بِهِ خَدِیجَۀَ » : تصدیق کرد و پیامبر به واسطه او آرامش مییافت. طبری
یافت، حضرت خدیجه به او ایمان آورد. ام المؤمنین حضرت خدیجه در همان دوران دعوت پنهانی (سه سال اول) اسلام خود را
اعلام کرد. ابو یحیی بن عفیف از پدرش و او از جدش عفیف، که تاجر مشهوری بود روایت کرده که وقتی پای به مسجدالحرام
نهاد با منظرهای شگفت رو به رو شد او سه نفر را در حال نماز خواندن دید. از ابن عباس دربارهی کردار آنها پرسید. گفت: نفر
نخست مدعی نبوت است، مرد پشت سرش علی و آن زن هم همسر محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه است. غیر از اینها
وَ لَمْ یجْمَعْ بَیتٌ » :… کسی را بر این آیین سراغ ندارم. ( ۳۳ ) حضرت علی علیه السلام خود خاطرهی آن روزها را چنین بیان میکند
کسی آن روز در اسلام … « وَاحِدٌ یوْمَئِذٍ فِی الْإِسْلَامِ غَیرَ رَسُولِ اللَّهِ وَ خَدِیجَۀَ وَ أَنَا ثَالِثُهُمَا أَرَی نُورَ الْوَحْی وَ الرِّسَالَۀِ وَ أَشَمُّ رِیحَ النُّبُوَّه
جمع نشد غیر از رسول خدا، خدیجه و من سومین آنها بودم. نور وحی و رسالت را میدیدم و بوی نبوت را به مشام احساس
میکردم. ( ۳۴ ) وجود شخصیتهایی چون حضرت ابوطالب علیه السلام و ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها ، به این دلیل
که دارای موقعیت برتر اجتماعی بودند، از بار فشارهای روانی و ظاهری مشرکان علیه آیین نوپای محمدی صلی الله علیه و آله و
سلم تا حدود زیادی میکاست. ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها با شهامت تمام همراه علی علیه السلام در اعلام
موجودیت جامعهی اسلامی شرکت جست.
برگرفته از کتاب خدیجه سلام الله علیها مادر مؤمنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *