سیره عملی و رفتاری

ایمان خدیجه علیها السلام

حذیفه:”خدیجه علیها السلام سابقه نساءالعالمین الی الایمان بالله وبمحمد صلی الله علیه و آله و سلم “. خدیجه علیها السلام در بین زنان اولین زنی بود کهبه خدا ومحمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد.
ابن عباس:” کانت خدیجه علیها السلام بنت خویلد اول من آمن بالله ورسوله وصدق محمدا فیما جاء بهعن ربه.”
خدیجه علیها السلام اولین کسی بود که بهخدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد. و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را، در آنچه از سوی خدایش آورده بود، تصدیق کرد.
ابن هشام:” آمنت به خدیجه علیها السلام بنت خویلد وصدقت بماجاء مناللهووازرته علی امره وکانت اول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه.”
خدیجه دختر خویلد به او [محمد] ایمان آورد وآنچهرا ازطرف خدا آورده تصدیق کرد، او را در کارش یاری داد. واولین کسی بود که به خدا ورسول ودرستی آنچه آورده بود ایمان آورد.
مسلم:” کانت خدیجه وزیره صدقعلیالاسلام کان یسکن الیها.”
خدیجه وزیرپیامبربود، اسلام را تصدیق کرد وپیامبربه واسطه اوآرامش می یافت.
طبری:” فلما اکرم رسول الله بنبوته آمنت به خدیجه.”
وقتی پیامبربه نبوت تشرف یافت، خدیجه به او ایمان آورد.
برگرفته از کتاب بانک کتب و مقالات حضرت خدیجه کبری علیها السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *