اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

بیعت حضرت خدیجه سلام الله علیها با پیامبر

حضرت خدیجه (سلام الله علیها)، نه تنها پیشتازترین زن در گرایش به اسلام و ایمان و نماز و پرستش خدا بود، بلکه نخستین بانویی
است که دست بیعت به پیامبر داد، و قهرمانانه پیمان بست که از حق حیات، حق آزادی، حق برابری و حق دفاع و سایر حقوق طبیعی
و انسانی پیامبر صلی الله علیه و آله در برابر فشار تاریک اندیشی و تعصب انگیزی، با همهی وجود و امکانات خود دفاع کند، و در
صفحه ۱۲ از ۲۲
این پیمان وفادار ماند و یکدیگر ویژگیهای معنوی او به شمار رفت.
با دقت در سیرهای حضرت خدیجه (که پارهای از آنها قبلًا اشاره شده)، دلیل این پیشتازی و پیشگامی خدیجه (سلام الله علیها) در
تمام این موارد را میتوان اینطور بیان کرد؛
-۱ او از مدتها پیش، با ادیان اسمانی آشنا شده بود، و در مورد آنها فکر و مطالعه کرده بود، و در پرتو این شناخت ها که از
بشارتهای موسی و مسیح در مورد پیامبر اسلام بود، خیلی راحتتر آگاه شد و تصمیم گرفت.
بود، که از عالمان بزرگ مذهب مسیح بود، و. « ورقه » -۲ او شاگرد آگاه و پرشور و تلاش عمویش
مفاهیم و مقررات و معارف مذاهب پیشین را به خدیجه یاد داده بود، و در راه زندگی، همواره مشاور خیرخواه و دلسوز بود.
-۳ راز دیگر پیشتازی او به اسلام و ایمان، شناخت او از محمد صلی الله علیه و آله و شهرت آن حضرت به راستی و درستی و امانت
داری و پاکی و پروا و… در سراسر حجاز بود، و از سوی دیگر او محمد صلی الله علیه و آله را برترین انسانهای روزگار خود
میدانست و این او را به هدفش نزدیکتر میکرد.
-۴ امتیاز دیگر اسلام و ایمان و بیعت او با پیامبر این بود که بسیار خالصانه و سرشار از اطمینان قلب و یقین خالص بود. دلیل این
بیان گواهی پیامبر به ایمان عمیق و استوار و دلیل دیگر این بود که او ثروت فراوان آبرو و اعتبار بسیار و آسایش و امنیت خود را
پای دین خدا ریخت، و این همه فداکاری جز در پرتو اخلاص و یقین بالا نیست.
-۵ امتیاز دیگرش این بود که اسلام و اسلام گرایی او نه احساسی بود و نه دنباله روانه، نه بر اساس مُد و پیروی از جریان محافظه
کار و رایج جامعه و تاریخ بود و نه موسمی و فصلی و زودگذر؛ بلکه بر اساس آگاهی و شناخت و خردمندی و خردورزی و
اخلاص و کمال طلبی بود.
بر همین اساس بود که خدیجه (سلام الله علیها) دوشادوش امیرالمؤمنین و همفکر و همرزم و هم اندیش با او، اسلام آورد، به
پرفرازترین مراحل ایمان اوج گرفت و در پیمانش راه کمال و جمال، پس از علی علیه السلام دست بیعت به پیامبر داد.
در این مورد آوردهاند که؛ هنگامی که علی علیه السلام و خدیجه (سلام الله علیها) اسلام آوردهاند و نمار خواندند، روزی پیامبر
شما برای تقرب به درگاه خدا اسلام » (۱۷) ؛« … انّ اِلاسلام شُروطاً وَعَهداً وَمواثیق » : صلی الله علیه و آله آن دو را صدا زد و فرمود
آوردهاید و در برابر برنامهی آسمان تسلیم شدهاید، این اسلام دارای شروط و عهد و پیمان است حالا اگر در اسلام و ایمان خود
.«. استوار هستند باید با خدا و پیامبرش بیعت کنید تا به سلامت و رستگاری برسید
سپس علی علیه السلام و خدیجه (سلام الله علیها) با خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و دین او، برای فداکاری و ایثار تا پای جان
بیعت نمودند.
– در روایت دیگری آمده است که: پس از اسلام و ایمان و نمازخواندن علی علیه السلام و خدیجه (سلام الله علیها) روزی پیامبر
گرامی آن دو را صدا زد و گفت:
این فرشتهی وحی است که نزد من آمده و میگوید: اسلام و باور آن دارای شرایط و پیمانهایی است، سپس در مورد یکتایی خدا،
صفات کمال و جمال او، رسالت پیامبر، فرود وحی و پیام آسمانی، ایمان به معاد و جهان پس از مرگ و پاداش و کیفر آن دنیا و
دیگر اصول و فروع اسلام، صحبت کرد و از آن دو پرسید:
آیا به همه ی آنچه برای شما گفتم، گواهی می دهید؟
فَوَضَعَ کَفَّ فِی کِّفِهِ… » : ابتدا امام علی علیه السلام و سپس خدیجه (سلام الله علیها) اقرار و اعلام کردند که باور عمیق دارند و سپس
(۱۸)«
پیامبر صلی الله علیه و آله به فرمان خدا دست مبارک را باز کردند و دست علی علیه السلام را درمیان دست خود گذاشتند و فرمود:
صفحه ۱۳ از ۲۲
.«. علی جان! با من در مورد شرایط و مقررات اسلام بیعت کن که از من و آرمان من، همانگونه دفاع کنی که از خود دفاع کنی »
پدر و مادرم فدایت! به خواست خدا، همان گونه که » : امیرالمؤمنین غرق در شور و جذبه بود که با چشمانی اشک آلود گفت
.«. فرمودی با تو دست بیعت میدهم
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله رو به خدیجه (سلام الله علیها) کرد و از او خواست تا دستش را روی دست پیامبر صلی الله علیه و
آله قرار دهد و همان طور بیعت کند و او نیز با پیامبر صلی الله علیه و آله بیعت کرد.
برگرفته از کتاب ویژگی های معنوی حضرت خدیجه نوشته: مهدی وزنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *