سیره عملی و رفتاری

حضرت خدیجه سلام الله علیها و اصل ایجاد انگیزه در مدیریت

او، در آن روزگار فقدان درایت و مدیریت عادلانه و انسانی، از اصل ایجاد انگیزه در کارکنان و همکاران بهره میجست، که پیامبر
ما رَأیتُ مِنْ صاحِبَۀٍ لِأَجِیرٍ خَیراً مِنْ خَدِیجۀ، ما کنَّا نَرْجِعُ أَنَا » : در مقام حقشناسی از بخشش و بزرگمنشی او در این راه چنین فرمود
۵۱ ) من مدیر و کارفرمایی پر مهرتر و حق شناستر و بهتر از خدیجه نسبت به ) « وَ صاحِبِی اِلَّا وَجَ دْنا عِنْدَها تُحْفَۀً مِنْ طَعامٍ تَخْبَأَهُ لَنا
کارکنان و کارگزاران و همکارانش را ندیدم. هرگاه من و دوستم پس از کار، نزد او میرفتیم، میدیدیم غذای گوارایی را که به
( اشارهی او برای ما آماده شده بود، آن را به ما هدیه مینمود و با کارگزاران و زیردستان بزرگمنشانه و انسانی رفتار میکرد. ( ۵۲
برگرفته از کتاب نیمنگاهی به مدیریت و کارآفرینی خدیجه نوشته: علی کرمی فریدنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *