از دیدگاه اهل بیت

خدیجه در احادیث معراج نبی

ابوسعید خدری میگوید: رسول خدا (ص فرمود: وقتی که در شب معراج جبرئیل مرا به سوی آسمانها برد و سیر داد، هنگام
« آیا حاجتی داری » مراجعت به جبرئیل گفتم
حاجت من این است که سلام خدا و سلام مرا به خدیجه ع برسانی » جبرئیل گفت
انالله هو السلام و منه السلام و » پیامبر (ص وقتی که به زمین رسید، سلام خدا و جبرئیل را به خدیجه ع ابلاغ کرد، خدیجه گفت
الیه السلام و علی جبرئیل السلام همانا ذات پاک خدا سلام است و از او است سلام و سلام به سوی او باز گردد و بر جبرئیل سلام
(۱۸)«. باد
گفتار انبیای الهی ائمه و اصحاب صدر اسلام
ابنسعد مورخ عرب از قول آدم (ع چنین میگوید:
آدم در بهشت به حوا گفت یکی از مزایایی که خدا نصیب رسولالله کرد این بود که جفتی چون خدیجه نصیب او نمود و خدیجه »
پیوسته برای انجام رسانیدن مشیت خداوند به محمد کمک میکرد در صورتی که حوا سبب گردید که من در بهشت بر خلاف
(۱۹)« اراده خداوند رفتار نمایم
شما را به خدا سوگند، آیا میدانید » : امام حسین (ع در روز عاشورا در ضمن خطبهای که خود را به دشمن معرفی میکرد، فرمود
(۲۰)« که جده من خدیجه ع دختر خویلد است
(۲۱)« آیا میدانید که من فرزند همسر پیامبر شما خدیجه (ع هستم » : و نیز خطاب به دشمن فرمود
انا بن خدیجه الکبری من » : امام سجاد (ع در مجلس شاهانه یزید در دمشق در خطبه معروف خود، این چنین خود را معرفی میکند
(۲۲)« پسر خدیجه بانوی بزرگ اسلام هستم
حضرت زینب (س در کربلا در روز یازدهم محرم سال ۶۱ ه. ق هنگامی که کنار پیکرهای پاره پاره شهیدان آمد، و مطالبی
بابی خدیجه الکبری پدرم به فدای » : جانسوز گفت از جمله در آنجا پس از ذکر پیامبر (ص و علی (ع از خدیجه یاد کرد و فرمود
(۲۳)«. خدیجه بانوی بزرگ باد
زیدبن علی (ع که انقلاب و شورش عظیمی بر ضد حکومت طاغوتی هشامبن عبدالملک نمود و سرانجام به شهادت رسید، در
سخنی در برابر دشمن چنین احتجاج میکند:
و نحن احق بالموده ابونا رسولالله وجدتنا خدیجه ..؛ »
(۲۴)« و ما سزاوارتر به مودت و دوستی هستیم چرا که پدر ما رسول خدا (ص وجده ما خدیجه (ع است
عبدالله ابنزبیر با آن که با خاندان رسالت دشمنی کرد در گفتگویی باابنعباس به خدیجه ع به عنوان عمهاش افتخار نموده و
میگوید:
صفحه ۱۲ از ۱۸
(۲۵)« الست تعلم ان عمتی خدیجه سیده نساء العالمین آیا نمیدانی که عمهام خدیجه (ع سرور بانوان جهان است »
در عصر امامت امام حسن (ع پس از آنکه معاویه بر اوضاع مسلط شد، به کوفه آمد و چند روز در کوفه ماند، و از مردم برای خود »
بیعت گرفت پس از پایان کار بر بالای منبر رفت و خطبه خواند و در آن خطبه آنچه توانست به ساحت مقدس امیرمومنان علی (ع
جسارت کرد و ناسزا گفت با این که امام حسن (ع و امام حسین (ع در مجلس حاضر بودند، حسین (ع برخاست تا پاسخ معاویه را
ای آنکه علی (ع را به بدی یاد کردی منم حسن و پدرم » : بدهد، امام حسن (ع دست او راگرفت و نشانید و خود برخاست و فرمود
علی (ع است و تویی معاویه و پدرت ضحر میباشد، مادر من فاطمه علیها سلام الله و مادر تو هند جگرخوار است جد من رسول
و جد تیخدیجه و جدتک فتیله ..؛ » خدا (ص است جد تو حرب است
جده من خدیجه (بانوی بزرگ اسلام ولی جده تو فتیله (زن زشتکار جاهلیت است خداوند لعنت کند از ما آنکس که نامش پلید و
(۲۶)« حسب و نسبتش پست و سابقهاش بد، و دارای کفر و نفاق است
در حدیث موثقی از حضرت زهرا (س منقول است که چون خدیجه از دنیا رفت فاطمه علیهاالسلام بر گرد پدر بزرگوار خود
ای پدر! مادر من کجاست پس جبرئیل نازل شد و گفت پروردگارت تو را امر میکند که فاطمه را سلام » میگردید و میگفت
برسانی و بگویی که مادر تو در خانهای است ازنی که کعب آنها از طلا است و به جای پی عمودها از یاقوت سرخ میباشد و خانه
او در میان خانه آسیه و مریم دختر عمران است چون حضرت رسول (ص پیغام حق تعالی را به فاطمه (س رسانید. فاطمه (س گفت
(۲۷)« خدا است سالم از نقصها و از اوست سلامتیها و به سوی او برمیگردد تحیتها
خدیجه (ع در ادعیه زیارتنامهها، و واژگان مقدس
کتاب مقدس تورات حضرت خدیجه (س را به نهر آبی تشبیه نموده است که آب آن آب حیات است و در دوطرف کنار آن آب
( درخت حیات وجود دارد، آن درخت دارای دوازده نوع میوه است و برگهای آن درخت موجب شفای امتها است ( ۲۸
در یکی از زیارتنامههای رسول خدا (ص چنین آمده است
السلام علی ازواجک الطاهرات الخیرات امهات المومنین خصوصا الصدیقه الطاهره الزکیه الراضیه المرضیه خدیجه الکبری ام »
المومنین
سلام بر همسران پاک و نیک تو، مادران مومنان به خصوص سلام بر بانوی راستین و پاک و پاکیزه خشنود و پسندیده خدیجه
(۲۹)« بانوی بزرگ مادر مومنان
السلام علی خدیجه سیده نساء العالمین سلام بر خدیجه (ع سرور زنان » در یکی از زیارتنامههای دیگر از خدیجه (ع چنین تعبیر شده
(۳۰)« جهانیان
حضرت خدیجه (ع ارتباط عمیق و بسیار بالایی با درگاه خداوند داشت از این رو دارای قوت قلب محکم واستوار بود. آن بانوی
بزرگوار اسلام برای خود دارای حرز (کلمات پرمحتوای پناهندگی به خدا) بود و در پرتو آن همواره رابطه خود را با خدا برقرار
میساخت
سیدبن طاووس در کتاب مهجالدعوات دو حرز را نقل کرده که این چنین است
بسم الله الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ، ولا تهلکن الی نفسی طرفه عین ابدا، و اصلح لیشائب کله » ۱
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر! ای خدای زنده و استوار! به رحمتت پناهنده شدم به من پناه بده و مرا هرگز به اندازه یک چشم
« برهم زدن به خودم وانگذار، همه حال و زندگی مرا سامان بخش
بسمالله الرحمن الرحیم یا الله یا حافظ یا حفیظ یا رقیب » ۲
«. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر! ای خدا، ای نگهبان ای نگهدارنده و ای مراقب و پاسدار
صفحه ۱۳ از ۱۸
برگرفته از کتاب در وصف حضرت خدیجه کبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *