از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

خدیجه در کلام اندیشمندان و بزرگان معاصر

دانشمند عرب (سنیه قراعد): تاریخ در مقابل عظمت امالمومنین خدیجه ع سر فرود میآورد، و در برابرش متواضعانه دست بسته
(۳۹)«. میایستد، نمیداند نام این بانو را در کدام شناسنامه بزرگان ثبت نماید
سلیمان کتانی نویسنده عرب خدیجه ثروتش را به محمد بخشید. ولی این احساس را نداشت که میبخشد، بلکه این احساس را
داشت که از او هدایت را که بر همه گنجهای سراسر جهان برتری دارد، کسب مینماید، او احساس میکرد محبت و دوستی را به
(۳۲)«. حضرت محمد (ص اهدا میکند، ولی در عوض همه ابعاد سعادت را از او کسب میکند
عالم بزرگ شیخ حرعاملی متوفی به ( ۱۱۴۰ ه.ق صاحب کتاب وسایل الشیعه شعری در وصف او سورده است
زوجته خدیجه و فضله
ابان عند قولها و فعله
بنت خویلد الفتی المکرم
الماجد الموید المعظم
لها من الجنه بیت من قصب
لاصخب فیه ولالها نصب
و هذه موره لفظ الخبر
عنالنبی المصطفی المطهر
همسر پیامبر خدیجه که فضل و برتری او از گفتار و رفتارش آشکار است دختر خویلد آن جوانمرد بزرگوار، و ارجمند تایید شده »
و بلند مقام برای خدیجه و در بهشت خانهای از یک قطعه گوهر بلورین آماده شده است که در ناآرامی و رنج نیست
.« این موضوع عین سخن پیامبر برگزیده پاک خدا است که خدیجه در بهشت دارای چنین خانهای میباشد
بنت الشاملی نویسنده عرب آیا دیگری غیر از خدیجه را میشناسید که با عشقی آتشین و مهر و ایمانی استوار بیآن که اندک
(۳۳).« تردیدی به دل راه دهد یا ذرهای از باورش به بزرگداشت همیشگی خدا و پیغمبر بکاهد، دعوت دین را از غار حرا پذیرا شود
برگرفته از کتاب در وصف حضرت خدیجه کبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *