از دیدگاه اهل بیت, دیدگاه های دیگران

خدیجه سلام الله علیها در گفتار انبیای الهی، ائمه و اصحاب صدر اسلام

آدم در بهشت به حوا گفت یکی از مزایایی که خدا نصیب رسول الله » : ابن سعد مورخ عرب از قول آدم علیه السلام چنین میگوید
کرد این بود که جفتی چون حضرت خدیجه سلام الله علیها نصیب او نمود و حضرت خدیجه سلام الله علیها پیوسته برای انجام
رسانیدن مشیت خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کمک میکرد در صورتی که حوا سبب گردید که من در
۵۹ ) امام حسین علیه السلام در روز عاشورا در ضمن خطبهای که خود را به دشمن ) «. بهشت بر خلاف ارادهی خداوند رفتار نمایم
۶۰ ) و نیز ) «؟ شما را به خدا سوگند، آیا میدانید که جده من خدیجه سلام الله علیها دختر خُوَیلِد است » : معرفی میکرد، فرمود
۶۱ ) امام سجاد علیه السلام در مجلس ) «؟ آیا میدانید که من فرزند همسر پیامبر شما خدیجه هستم » : خطاب به دشمن فرمود
صفحه ۲۹ از ۴۲
أَنَا ابْنُ خَدِیجَۀَ الْکُبْرَی؛ من پسر خدیجه، بانوی » : شاهانهی یزید در دمشق در خطبهی معروف خود، این چنین خود را معرفی میکند
۶۲ ) حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا در روز یازدهم محرم سال ۶۱ ه.ق هنگامی که کنار پیکرهای پاره ) «. بزرگ اسلام هستم
پارهی شهیدان آمد و مطالبی جانسوز گفت، از جمله در آنجا پس از ذکر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه
۶۳ ) زید ) «. بِأَبِی خَدِیجَۀُ الْکُبْرَی: پدرم به فدای خدیجه بانوی بزرگ باد » : السلام از حضرت خدیجه سلام الله علیها یاد کرد و فرمود
بن علی بن الحسین علیهم لسلام که انقلاب و شورش عظیمی بر ضد حکومت طاغوتی هشام بن عبدالملک نمود و سرانجام به
وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَوَدَّهِ أَبُونَا رَسُولُ اللَّهِ وَ جَ دَّتُنَا خَدِیجَ ۀُ؛ … و ما » : شهادت رسید، در سخنی در برابر دشمن، چنین احتجاج میکند
۶۴ ) عبدالله ) «. سزاوارتر به مودت و دوستی هستیم، چرا که پدر ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و جدهی ما خدیجه است
ابن زبیر لعنۀ الله علیه با آنکه با خاندان رسالت دشمنی کرد در گفتگویی با ابن عباس، به حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان
أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عمتی خَدِیجَۀ سَیدَه نِسَاءِ الْعَالِمِینَ؛ آیا نمیدانی که عمهام حضرت خدیجه سلام » : عمهاش افتخار نموده و میگوید
در عصر امامت امام حسن علیه السلام پس از آنکه معاویه بر اوضاع مسلط شد، به کوفه » (۶۵) «؟ الله علیها سرور بانوان جهان است
آمد و چند روز در کوفه ماند و از مردم برای خود بیعت گرفت، پس از پایان کار بر بالای منبر رفت و خطبه خواند و در آن خطبه
آنچه توانست به ساحت مقدس امیرمومنان علی علیه السلام جسارت کرد و ناسزا گفت، با اینکه امام حسن علیه السلام و امام حسین
علیه السلام در مجلس حاضر بودند، امام حسین علیه السلام برخاست تا پاسخ معاویه را بدهد، امام حسن علیه السلام دست او را
ای آنکه علی علیه السلام را به بدی یاد کردی؟ منم حسن و پدرم علی علیه السلام است » : گرفت و نشانید و خود برخاست و فرمود
و تویی معاویه و پدرت صَ خر میباشد، مادر من فاطمه علیها سلام الله و مادر تو هند جگرخوار است، جد من رسول خدا صلی الله
وَ جَ دَّتِی خَدِیجَ ۀُ وَ جَ دَّتُکَ فَتِیلَۀ؛ … جدهی من خدیجه (بانوی بزرگ اسلام) ولی » ، علیه و آله و سلم است جد تو حرب است
جَدِّهی تو فتیله (زن زشتکار جاهلیت) است. خداوند لعنت کند از ما، آن کس که نامش پلید و حَسَب و نسبش پست و سابقهاش بد
(۶۶) «. و دارای کفر و نفاق است
برگرفته از کتاب خدیجه سلام الله علیها مادر مؤمنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *