اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

خدیجه و پیشتازی در ایمان

به عقیدهی عدهای، دو واژهی اسلام و ایمان، دارای یک معنا و مفهوم است، اما از دیدگاه عدهای دیگر با هم تفاوت دارند، چرا که
اسلام به مفهوم پذیرش و اقرار به زبان است، اما ایمان، به باور عمیق قلبی گفته میشود.
اسلام عبارت است از اعلام قانون گرایی و فرمان برداری از حق و پذیرش ره آورد وحی و رسالت است. بر همین اساس است که
امنیت انسان تضمین میشود، اما اگر این اعلام، همراه با باور و عقیدهی قلبی باشد، از آن به ایمان تعبیر میشود و به دارندهی آن،
مسلمان و با ایمان میگویند.
اما کسانی که تنها با زبان اسلام آوردهاند و به خاطر امتیاز و فرصتها و شرایط اطراف و دفع خطر و هزینه، به این راه آمدهاند،
اینها از دایرهی ایمان بیرون هستند، هرچند به ظاهر مسلمان باشند.
قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ » : این تفاوتها و نوشتهها برگرفته از آیهی شریفهی قرآن است، که میفرماید
اعراب بنی اسد و غیره » (۷) ؛« لَمَّا یَدْخُلِ الْإیمانُ فی قُلُوبِکُمْ وَ إِنْ تُطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ
که بر تو منت گذارده و گفتند ما ایمان آوردیم به آنها بگو شما که (ایمانتان) به قلب وارد نشده به حقیقت هنوز ایمان نیاوردهاید
لکن بگویید ما اسلام آوردیم و اگر خدا و رسول وی را اطاعت کنید او از (اجر) اعمال شما هیچ نخواهد کاست و از گناه گذشتهی
.«. شما میگذرد که خدا بسیار آموزنده و مهربان است
اسلام آشکار » (۸) ؛« اَلاِسْلامُ عَلانیَۀٌ، وَالاِیمانُ فِی الْقَلبِ » : از پیامبر صلی الله علیه و آله آوردهاند که در تفاوت اسلام و ایمان فرمود
.« است و به وسیلهی زبان هویدا میشود، اما ایمان باور عمیق قلبی است
مسلمان آن کسی است که » (۹) ؛«… المُسْلِمُ مَنْ سَلُمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَ یَدْهِ » : آن گاه با دست به سینهی خود اشاره کرد و فرمود
.«. دیگران از دست و زبان او امنیت داشته باشند، و او قدرت و امکانات و مقررات خدا و حقوق مردم را پایمال نکند
بله، ایمان فراتر از اسلام است و علاوه بر اقرار آگاهانه و آزادانه به اصول و فروع دین و معارف و مقررات خدا، زندگی فردی و
اجتماعی و حتی ازدواج خود را بر اساس اندیشه و باور منش مورد نظر قرآن و آوردنده ی قرآن تنظیم میکند و رابطهاش و
رفتارش هم با خدا، خویشتن، پدیدههای متنوع طبیعی و همنوعان بر اساس عدل و داد میشود و این میشود یک زندگی و ازدواج
معنوی و برتر که لیاقت الگو شدن را دارد.
از ویژگیهای معنوی خدیجه (سلام الله علیها) این است که نه تنها توحید گرا و ایمان آورندهی واقعی به خدا و پیامبر و باور
کنندهی پاداش و کیفر و بهشت و دوزخ بود و در کل بانوی ایمان و باور بود بلکه در این مسیر از همهی زنان نواندیش و کمال
طلب جلوتر بود، و در ایمان واقعی به خدا و پیامبر، پیشگام تر ین و پیشتازترین زنان شد.
این ویژگی، خدیجه (سلام الله علیها)، در بسیاری از روایات بیان شده که ما به ذکر دو موردکفایت میکنیم: – پیامبر صلی الله علیه
ما اَبْدَلَنِیَ الُله خیراً مِنْها لَقَدْ » : و آله، بارها در برابر ادعای دروغین برخی از زنان خود، در تجلیل از خدیجه (سلام الله علیها) فرمود
صفحه ۹ از ۲۲
خداوند هرگز همسر و همراه و مشاوری بهتر از او (خدیجه) به » (۱۰) ؛« … آمَنَتْ بِی حِینَ کَفَرَ النّاسُ وَ صَ دَّقَتْنِی حِینَ کَذَّبَنِی النّاسُ
من ارزانی نداشت، چرا که در آن شرایط بحرانی که مردم به دعوت توحیدی من کفر میورزیدند، او با شهامت و درایت به راه و
رسم آسمانی من ایمان آورد، و آنگاه که آنان من را در رسالتم، دروغگو میدانستند، او با اخلاص و درستی و راستی من را در
.« … دعوتم گواهی داد و
چون امر نبوت ظاهر شد، خدیجه (سلام » (۱۱) ؛«… وَجاءَتِ النُّبُوَّهَ فَأسْلَمَتْ فَهِیَ اَوَّلُ إمْرَأهٍ آمَنَتْ بِهِ » : در تاریخ همچنین آمده است
.« … الله علیها) با اسلام رو آورد، او نخستین بانویی است که به ایمان آورد
یکی از حقایق دقیق تاریخی و روایی این است که؛
خدیجه (سلام الله علیها) نخستین بانویی است که به پیامبر و پیام آسمانی او ایمان آورد، و این ویژگی معنوی او به طوری مشهور و
معروف است که در میان تاریخ نگاران و محدثان و دانشمندان نظر مخالفی ندارد.
برگرفته از کتاب ویژگی های معنوی حضرت خدیجه نوشته: مهدی وزنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *