اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

خدیجه و پیشتازی در نماز

نماز و نیایش به معنای واقعی آن، اگر در زندگی فردی، خانواده، جامعه و حکومت، مخصوصاً در زندگی زناشویی، از جایگاه
معتبر و خالصانه و درستی برخوردار باشد، به عنوان مراسمی تشریفاتی و یا سوداگرانه به آن نگاه نشود، هم نشانهی رابطهی
دوستانهی آن نمازگزاران با خداست و هم دلیل بر ویژگیهای معنویتی و حق طلبی و قانون مداری و بشر دوستی آنهاست و هم
اثر فوقالعاده سازنده در بینش و منش و عملکرد و زندگی و در ادامه نسلهای آنها دارد.
چرا که این برنامهی شبانه روزی در فرهنگ قرآن و روایات ما، در حقیقت روح عبادت، جان پرستش، بارزترین نوع بندگی و
خلوص، پرواز روح و جان شیفتهی حق، معراج انسان در فضای بی کران معنویت، کلید بهشت، اوج گرفتن به قرب پروردگار،
مهمترین سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله و… میباشد.
وَ أَقِمِ الصَّلاهَ إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ …» : نمونهی بارز سفارش به نماز در آیات الهی، از این قرار است
و نماز را (که بزرگ عبادت خدا است) بسته بجای آر که همانا نماز است که اهل نماز را از هر » (۱۲) ؛« أَکْبَرُ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ
.«. کار زشت و منکر باز میدارد و همانا ذکر خدا بزرگتر است و خدا به هرچه کنید آگاه است
لاصَ لوهَ لِمَنْ لَمْ یُطِعِ الصَّلوهَ وَطاعَۀُ الصَّلوهِ أنْ یَنْتَهِیَ عَنِ الَفَحْشاءِ » : از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در این مورد آوردهاند که
کسی که فرمان برداری از نماز نکند، نماز او در حقیقت نماز درست و خداپسندانهای نیست، و فرمان برداری از » (۱۳) ؛« وَالمُنِکرُ
.«. نماز نیز آن است که نمازگزار از زشتی و گناه دوری گزیند
به عبارتی دیگر پیام این روایت را میتوان اینطور گفت که:
نمازی انسان را از گناه و زشتی دور میسازد، که نماز واقعی باشد یعنی نمازی باشد که به آن دل دهیم و پیام انسان ساز آن را
بشنویم و در کنارش کارهایی را انجام دهیم که ما را به خدا نزدیک کند. نه اینکه نمازگزار از گناه و زشتی و پایمال ساختن امنیت
و آزادی مردم دوری نکند و یا اینکه حتی در نماز تازه گمشدههایمان را پیدا کنیم، تنها وقتی نماز اثربخش است که از نافرمانی
خدا توبهی واقعی کنیم و خود را از اسارت هواها و وسوسههای شیطانی دور کنیم، همان طور که خدیجه (سلام الله علیها) اینگونه
برتر و والاتر بودند و نه تنها نماز و نیایش واقعی داشتند بلکه در انجام آن پیشتاز بودند، از جمله برخی روایات در زمینهی پیشتازی
خدیجه (سلام الله علیها) در نماز؛
– پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله پیش از دعوت اسلام و دعوت به ایمان، بارها فرشتهی وحی را دیده بود و نماز و نیایش را
صفحه ۱۰ از ۲۲
آموخته بود، و مدتها بود که به طور پنهانی خدا را پرستش میکرد و نماز میخواند، روزی در حال نماز خواندن بود که علی علیه
السلام آمد و آن حضرت را در حال نماز خواندن دید، او پیامبر را در حال دعا و نیایش دیده بود ولی در حال نماز خواندن ندیده
بود، پس پرسید:
.«؟! ای پیامبر، این چه عبادتی است » ؛«؟! یاابالقاسم، ماهذا »
(۱۴)«… قالَ: هذِهِ الصَّلواهُ اللَّتی اَمَرَالُله بِها… فَدَعاهُ اِلی الإسلامِ فَاَسْلَمَ وَصَلّی مَعَهُ وَ اَسْلَمَتْ خَدیجَۀ »
این نماز است که خدا من را به انجام آن فرمان داده است… پس پیامبر صلی الله علیه و آله، علی علیه السلام را به » : پیامبر فرمود
اسلام دعوت کرد، و او اسلام آورد و با پیامبر صلی الله علیه و آله نماز خواند و خدیجه (سلام الله علیها) نیز اسلام آورد و از آن
روز به بعد هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله به نماز میایستاد، علی علیه السلام و خدیجه (سلام الله علیها) نیز با آن حضرت
.«. نماز میخواندند
روزی جناب ابوطالب به همراه پسرش جعفر از جایی میگذشت که دیدند، پیامبر صلی الله علیه و آله در جلو در حال نماز خواندن
هستند و علی علیه السلام در سمت راست و خدیجه (سلام الله علیها) پشت سر او، به آن حضرت اقتدا کرده و نماز میخواندند،
در کنار عموزاده گران قدرت محمد صلی » (۱۵) ؛«. صَلِّ جَناحَ اِبْنِ عَمِّک » : ابوطالب پس از تحقیق و فهمیدن، به پسرش جعفر فرمود
.«. الله علیه و آله قرار بگیر و با او نماز بخوان
جعفر با شنیدن حرف پدرش جلو رفت و اسلام آورد، و نماز خواند، در این حال ابوطالب شاد شد و سرودههایی را خواند.
عبدالله بن مسعود آورده است:
اولین چیزی که از اسلام و پیامبر گرامی دیدم و با شگفتی و شور و شوق یاد گرفتم، نماز و نیایش بود، روزی من به همراه گروهی
از بستگانم و افراد قبیلهام به مکه رفته بودیم، پس از زیارت کعبه به رسم آن روز برای خرید، پیش عباس عموی پیامبر رفتم با او در
حال گفتگو بودیم دیدیم مردی بزرگ وارد مسجدالحرام شد، در حالی که طرف راست او نوجوانی پرشکوه و پشت سرش بانویی
رفتند، سپس آن مرد بزرگوار با نهایت ادب دستی بر آن سنگ کشید و آن دو. همراهش « حجر الا سود » باوقار بود، آنان تا نزدیک
هم، همین کار را تکرار کردند، بعد از آن هر سه نفر به طواف خانهی خدا پرداخته و هفت بار طواف کردند، پس از طواف کنار
آمدند و به نماز جماعت ایستادند، من که تا آن روز چنین نماز و نیایشی ندیده بودم، در فکر رفتم و به عباس « حجر اسماعیل »
.«؟! این چه دینی و آیینی است!؟ انگار دین تازهای در مکه ظاهر شده و ما بی خبریم » : گفتم
بله، دین تازهای است! محمد صلی الله علیه و آله فرزند عبدالله و برادرزاده ی ارجمند من است و آن نوجوان هم علی » : عباس گفت
علیه-السلام برادرزادهی دیگرم، پسر ابوطالب است و آن زن نیز خدیجه (سلام الله علیها) بانوی خردمند و کمال جوی حجاز و
پروردگار او همان پدید » : همسر محمد صلی الله علیه و آله است. محمد صلی الله علیه و آله از جانب خدا پیام آورده است که
.«. آورنده و تدبیرگر جهان و انسان است و از سوی او برنامه ای برای رستگاری و نجات مردم آورده
پرسیدم:آیا مردم هم به دین و آیین او آمده اند!؟
به خدا سوگند، که به کران تا کران این زمین » (۱۶) ؛« والِله ماعَلَی الارضِ کُلِّها اَحَدٌیَدینُ بِهذَا الدّین اِلاّ هوُلاءِ الثَّلاثهَ » : جواب داد
.«. پهناور، جز این سه تن و انسان توحیدگرا، کس دیگری را بر این دین نمی شناسم
برگرفته از کتاب ویژگی های معنوی حضرت خدیجه نوشته: مهدی وزنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *