اخلاق و فضائل

راز گزینش خدیجه علیها السلام به عنوان برترین زن تاریخ

. دقّت در اسناد روایی و تاریخی معتبر، معیار برتری و راز گزینش خدیجه به عنوان برترین زن تاریخ را اینسان نشان میدهد: ۱
. نواندیشی و نوگرایی او در آن جامعه و شرایط عقب مانده و تاریکاندیش و غرق در تع ّ ص ب و خشونت روزگار خویش. ۲
خردمندی و خِردورزی و هوشمندی و درایت او، در آن حال و هوایی که مدیریت جانها و جامعهها، به جای خِردها و وجدانها،
در دست کششها و تمایلات سرکش بود. ۳٫ قدرت سنجش و مقایسه و بهترین انتخاب در سه محور حساس، همچون: دین و آیین
یا راه زندگی، گزینش شریک زندگی، ( ۲۸ ) هزینه نمودن آن ثروت هنگفت، آن هم در آن محیط و دنیایی که دنبالهروی از بتِ
نیاکان و زورمداران و آداب و رسوم رایج و غالب، نه تنها وظیفه که ملاک برتری و جواز ادامهی حیات هم بود. ۴٫ عدالت طلبی،
آزادیخواهی، حقجویی، برابریخواهی و مبارزهی با ظلم و برتریجویی و نژادپرستی. ۵٫ پاکروشی و پاکمنشی، در آن شرایط
۶٫ استقلال در اندیشه و عمل و موضعگیری شجاعانه به سود حق و عدالت و آزادی، ( تیره و تارِ، فروپاشی ارزشهای انسانی. ( ۲۹
۸٫ نفوذ، ( در پیکار استبداد و آزادی. ۷٫ همراهی و همرزمی با پیامبر و مفتخر شدن به مقام مشاور، وزیر شایسته و کارآمد او. ( ۳۰
اعتبار، امکانات و خانهی خویش را به فروزشگاه دین و آیین و پناهگاه پیامبر و مردم خداجو و حقطلب و آزادیخواه و بیپناه تبدیل
ساختن، و پای این کار سِترگ، دلیرانه مقاومت و ایثار نمودن. ۹٫ قدرت شگرف مدیریت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و تجاری.
۱۰ . کارآفرینی و گرهگشایی و سعادتسازی به انگیزهی بشردوستی و مردمخواهی و مهر به بندگان خدا.
صفحه ۱۴ از ۳۸
برگرفته از کتاب نیمنگاهی به مدیریت و کارآفرینی خدیجه نوشته: علی کرمی فریدنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *