ولادت، از کودکی تا بزرگسالی

سن حضرت خدیجه علیها السلام

وقایع نگاران اموی در مورد سنّ حضرت خدیجه علیها السلام با یکدیگر به رقابت پرداخته ، از ۴۰ تا ۴۶ نوشته اند ، تا رقیبی برای برخی از همسران پیدا نشود .
قول مقبول و معقول در سنّ حضرت خدیجه همان است که بسیاری از مورّخان آن را برگزیده اند و به ارسال مسلّم گفته اند که حضرت خدیجه ۲۵ ساله بوده است .
حافظ عمادالدّین یحیی بن ابی بکر بن محمّد عامری ، متوفّای ۸۹۳ ق . سنّ حضرت خدیجه را به هنگام ازدواج با پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ۲۵ دانسته و هیچ قول دیگری نقل نکرده است .(۸۷)
حافظ ابوبکر احمد بن حسین بیهقی ، متوفّای ۴۵۸ ق ، صاحب سنن کبری ، فقط همین قول را صحیح دانسته می گوید :
« سنّ حضرت خدیجه به هنگام وفات ۶۵ و به قولی ۵۰ بوده و آن صحیح تر است .(۸۸)
بی گمان ازدواج حضرت خدیجه در سال ۲۵ عام الفیل انجام یافته ، که پیامبر اکرم در آن تاریخ ۲۵ ساله بوده ، و ارتحال ایشان ، سه سال پیش از هجرت ، به سال دهم بعثت رخ داده ، روی این بیان اگر حضرت خدیجه به هنگام ازدواج ۲۵ ساله باشد ، به هنگام ارتحال ۵۰ ساله خواهد بود و اگر چهل ساله باشد به هنگام ارتحال ۶۵ ساله خواهد بود ، که بیهقی ۵۰ ساله را صحیح دانسته است .
همین متن را ابن کثیر نیز از بیهقی نقل کرده است .(۸۹)
سپس اضافه می کند : پیامبر اکرم به هنگام ازدواج با حضرت خدیجه ۲۵ ساله بود ، حضرت خدیجه نیز در آن هنگام ۳۵ و یا ۲۵ ساله بود ، بیهقی از حاکم اینگونه روایت کرده است .(۹۰)
قول دیگر این است که حضرت خدیجه به هنگام ازدواج با پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ۲۸ ساله بوده است و این قول ابن عباس است .
ذهبی با سلسله اسنادش از ابن عباس روایت کرده که خدیجه به هنگام ازدواج با پیامبر ۲۸ ساله بوده است .(۹۱)
بلاذری در ضمن اقوال مختلف نقل کرده که گفته شده : پیامبر ۲۳ ساله و خدیجه ۲۸ ساله بوده است .(۹۲)
ابن عساکر با سلسله اسنادش از ابن عباس نقل کرده که حضرت خدیجه ۲۸ ساله بود ولی زبیر بن بکار ۳۰ ساله دانسته است .(۹۳)
دیار بکری اقوال مختلفی نقل کرده ، می نویسد : گفته شده ۳۰ ساله و گفته شده ۲۸ ساله بوده است ، در سیره مغلطای اینگونه بوده است .(۹۴)
ابن العماد حنبلی می نویسد : بسیاری از سیره نویسان قول ۲۸ را ترجیح داده اند .(۹۵)
حاکم نیشابوری با سلسله اسنادش از محمّد بن اسحاق – صاحب سیره – نقل کرده که خدیجه به هنگام ازدواج با پیامبر ۲۸ ساله بود .(۹۶)
آنچه در منابع مختلف نقل شده که حضرت خدیجه به هنگام ازدواج با پیامبر چهل ساله بوده ، شایعه ای بیش نیست ، بیهقی آن را رد کرده و ۲۵ ساله بودنش را صحیح دانسته است ، جالب توجّه اینکه حاکم آن را قول شاذّ دانسته است .(۹۷)
پس قول مقبول و معقول آن است که حضرت خدیجه به هنگام ازدواج با پیامبر صلی الله علیه وآله ۲۵ ساله و حداکثر ۲۸ ساله بوده است و ۴۰ قول شاذ می باشد .
و براساس تحقیقات انجام شده و تصریح بزرگان از اهل تحقیق دوشیزه بوده و با احدی به جز پیامبر اکرم ازدواج نکرده است .
برگرفته از کتاب بانک کتب و مقالات حضرت خدیجه کبری علیها السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *