زندگینامه

شرح حال کوتاهی از زندگی خدیجه سلام الله علیها

خدیجه(س)دختر خویلد بود و از طرف پدر با رسول خدا(ص)عموزاده و نسب هر دو به قصی بن کلاب میرسید.
خدیجه از نظر نسب از خانوادههای اصیل و اشراف مکه بود و از این رو وقتی بزرگ شد خواستگاران زیادی داشت و بنا به نقل
اهل تاریخ سرانجام او را به عقد عتیق بن عائد مخزومی در آوردند ولی چند سالی از این ازدواج نگذشته بود که عتیق از دنیا رفت و
سپس شوهر دیگری کرد که او را ابو هالۀ بن منذر اسدی میگفتند.
خدیجه از شوهر دوم دختری پیدا کرد که نامش را هند گذارد و بدین جهت خدیجه را ام هند مینامیدند.
شوهر دوم خدیجه نیز پس از چند سال از دنیا رفت و دیگر تا سن چهل سالگی شوهر نکرد تا وقتی که به ازدواج رسول
خدا(ص)درآمد.
پیش از این گفتیم که مردم مکه از راه تجارت روزگار میگذرانیدند و از این راهبه اندازه ثروت و مال التجارهای که داشتندسود
میبردند.
خدیجه که خود از اشراف مکه و ثروتمند بود از دو شوهری نیز که کرده بود ثروت زیادی به او رسید و از این رو در ردیف
ثروتمندترین افراد مکه درآمد و بخصوص از راه تجارتی که میکرد روز به روز به ثروتش افزوده میگشت تا جایی کهبرخی از
مورخین رقم شتران او را که مال التجاره حمل میکردند تا هشتاد هزار شتر نوشتهاند که ظاهرا اغراق آمیز باشد .
برنامه تجارتی او این گونه بود که مردان را برای حمل و نقل مال التجاره اجیر میکرد و آنها را در سود معاملات نیز شریک
میساخت و بدین جهت افرادی که اجیر او میشدند سعی میکردند سود بیشتری در معاملات ببرند تا سهم بیشتری عایدشان گردد.
اصالت خانوادگی و نجابت ذاتی و محاسن اخلاقی و ثروت روز افزون خدیجه سبب شد که بزرگان مکه به فکر خواستگاری و
ازدواج با خدیجه بیفتند و مردان سرشناس و بزرگی چون عقبۀ بن ابی معیط و صلت بن ابی شهاب کسانی را برای خواستگاری به
خانه خدیجه بفرستند ولی او به همگی پاسخ منفی میداد و حاضر به ازدواج با آنها نشد.
شاید آنچه بیشتر از همه،صنادید و رؤسای قریش را شیفته ازدواج با خدیجه کرده بود و آرزوی همسری او را داشتند جود و بخشش
و بزرگواری خدیجه بود که از نزدیک میدیدند و برای آنها مسلم شده بود که این بانوی بزرگوار مانند بسیاری از ثروتمندان دیگر
مکه چنان نیست که در فکر اندوختن ثروت و افزودن سیم و زر باشد،بلکه در کنار این همه ثروت روز افزون تا جایی که میتواند
یعنی « ام الایتام » و« ام الصعالیک » از بی نوایان و ایتام دستگیری کرده و خانوادههای بی سرپرست را سرپرستی میکند تا آنجا که او را
مادر بی نوایان و یتیمان میخواندند .
برگرفته از کتاب ازدواج با خدیجه (س) و ماجراهاى بعد از آن تا بعثت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *