اخلاق و فضائل

صبر بر مشکلات حضرت خدیجه سلام الله علیها

این بانوی جمال و کمال در دوران دشواری و سختی و درگیر و دار مشکلات طاقت فرسا که در زندگیاش با پیامبر رخ میداد و
شکیباترین و پرتحمل تر ین مددکار بود و در برابر همهی رویدادهای سخت و پی در پی سنگ صبور و حتی آرامش بخش دل
پیامبر و اطرافیان بود.
مشکلات و سختیها از سخنهای گزنده و موضع گیریهای زننده و جسارت و اهانت و دروغ انگاری به پیامبر و خانوادهی پیامبر تا
بی اعتناییهایی که از طرف زنان جاهل مغرض قریش به خدیجه داشتند که چرا با آن همه حشمت و شوکت با یتیم ابوطالب،
محمد صلی الله علیه و آله که تهی دست و فقیر است.
ازدواج کرده، همه و همه را در قلب خود میفشرد و صبر میکرد ولی مشکلات اینجا ختم نمیشد و این زنان حتی تا بعد از ازدواج
با پیامبر صلی الله علیه و آله با خدیجه (سلام الله علیها) قهر بودند و خدیجه (سلام الله علیها) همچنان به این سختیها صبر کرد و البته
این صبر بی نتیجه نبود چون وقتی زمان وضع حمل زهرا (سلام الله علیها) رسید خداوند با فرستادن چهار بانوی بهشتی او را مورد
( رحمت و لطفش قرار داد. ( ۱۹
این بانو همچنین سالهایی طولانی شکنجههای جسمی و روحی دژخیمان مخالف را که بر همتای گرامیاش به خاطر دعوت به
توحید و تقوا و رعایت مقررات خدا و حقوق بشر بود، تحمل کرد و همراهی پیامبر را به هیچ بهایی از دست نداد و با پذیرش تبعید
( و محاصره و تحمل گرسنگی و روزهای دشوار و بیداری شبهای پر ترس و وحشت بر توفیقات خود میافزود. ( ۲۰
خدیجه (سلام الله علیها) صبر بر مصیبتهای جانسوز دیگری در طول زندگیاش کرد، از جمله از دست دادن دو پسرش قاسم و
عبدالله بود، خدیجه (سلام الله علیها) به راین مصیبتها گریه میکرد ولی همیشه هیچ صبری بدون نتیجه نمیماند؛ پیامبر صلی الله
یَا خَدِیجَۀُ أَمَا تَرْضَ یْنَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَۀِ أَنْ تَجِیءَ إِلَی بَابِ » : علیه و آله وقتی بی تابی خدیجه (سلام الله علیها) را دید به او فرمود
الْجَنَّۀِ وَ هُوَ قَائِمٌ فَیَأْخُذَ بِیَدِکِ وَ یُدْخِلَکِ الْجَنَّۀَ وَ یُنْزِلَکِ أَفْ َ ض لَهَا وَ ذَلِکِ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَحْکَمُ وَ أَکْرَمُ أَنْ یَسْلُبَ الْمُؤْمِنَ
ای خدیجه، آیا خشنود نمیشوی هرگاه روز قیامت شود جلو در بهشت برسی، آن کودک » (۲۱) ؛« ثَمَرَهَ فُؤَادِهِ ثُمَّ یُعَذِّبَهُ بَعْدَهَا أَبَداً
در آنجا ایستاده باشد و دستت را بگیرد و تو را به عالیترین خانهی بهشت جای دهد؟ این برنامه برای هر انسان با ایمانی وجود
صفحه ۱۴ از ۲۵
دارد، خداوند متعال بزرگوارتر است که میوهی دل مؤمنی را بگیرد و ا و صبر و تحمل کند، و در راه خدا به حساب آورد و خدا را
.«؟! حمد و شکر کند، با این وصف خدا او را عذاب کند
برگرفته از کتاب ویژگی های شخصیتی حضرت خدیجه نوشته: مهدی وزنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *