اخلاق و فضائل

فضائل امّ المؤمنین حضرت خدیجه ی کبری سلام الله علیها – حامی رسالت و محب امامت

چهار زن در این دنیا به حد کمال رسیدهاند و به عنوان زنان نمونه و شایستهی هستی شناخته شدند: آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه
سلام الله علیها. از مهمترین اشتراکات این چهار زن، حمایت و اطاعت از رهبری و پیشوایان زمان خود بوده است. آسیه تا پای جان
از رهبری و رسالت موسی علیه السلام حمایت نمود، مریم با تحمل تهمت و رنجها پایههای رسالت عیسی علیه السلام را محکم
نمود، فاطمهی زهرا سلام الله علیها تا مرز شهادت از امام خویش علی بن ابیطالب علیه السلام پشتیبانی و دفاع نمود و سرانجام شهید
راه امامت و ولایت گشت. و اما امّ المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها از حامیان راستین رسالت بود. او نیز جان و مال خویش
را تقدیم رسالت نمود. او هم رسالتمدار بود و هم امامت محور. هم حامی و همگام رسالت بود و هم محب و طرفدار امامت. در
مورد حمایت از رسالت در بخشهای پیشین اشاراتی به میان آمد، در این بخش فقط به یک نکته اکتفا میشود: حضرت آدم در
یکی از برتریهای محمد » : بهشت نگاهی به زندگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه سلام الله علیها انداخت و گفت
صلی الله علیه و آله و سلم بر من این است که همسر او برای اجرای اوامر خداوند با شوهرش همکاری و مساعدت نمود و حال آن
۵۳ ) اما در مورد محبت و ارادت حضرت خدیجه سلام الله علیها نسبت به ) «. که همسر من، مرا در نافرمانی خداوند تشویق نمود
پس از ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت » : حضرت علی علیه السلام ، مرحوم مجلسی (ره) چنین نقل میکند
خدیجه سلام الله علیها [و به دنیا آمدن علی علیه السلام]، حضرت خدیجه سلام الله علیها را از دوستی و محبت علی علیه السلام خبر
داد و حضرت خدیجه سلام الله علیها پس از آن [به علی علیه السلام محبت فراوان داشت] و برای آن حضرت به وسیلهی
صفحه ۲۸ از ۴۲
خدمتکارانش لباس، زیورآلات، کنیز و ملزومات میفرستاد؛ به گونهای که مردم میگفتند: علی برادر محمد صلی الله علیه و آله و
سلم و محبوبترین افراد نزد اوست و نور چشم خدیجه به حساب میآید … الطاف و محبتهای حضرت خدیجه سلام الله علیها صبح
۵۴ ) هنگام ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها ، امّ المؤمنین حضرت ) «. و شام به خانهی حضرت ابوطالب علیه السلام روان بود
خدیجه سلام الله علیها بیشتر با ولایت آشنا گشت؛ چرا که دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها هنگام ولادت، بعد از شهادت به
۵۵ ) و به راستی همسرم سید اوصیا و ) « لاسْباط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *