اخلاق و فضائل

مقام خدیجه در پیشگاه الهی – در قصری از بهشت

قبل از رحلت خدیجه کبری، خداوند متعال بارها توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از جایگاه ویژه خدیجه در بهشت خبر داد،
اَفْضَلُ نِساءِ أهْلِ الجَنَّۀِ خَدیجَۀُ بِنْتُ خویلدْ، » : نقل میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود « ابن عباس » از « عکرمه » از جمله
وَ فاطِمَۀُ بِنْتُ مُحمَدٍ وَ مَرْیَمُ ابْنَتَ عِمْرانَ وَ آسِیَۀُ بَنْتُ مزاحِمْ …؛ بهترین زنان بهشت اینانند، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمّد و
[۱۱]«.( مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم (همسر فرعون
أمِرْتَ أنْ أُبَشِّرَ خَدیجَۀَ بِبَیْتٍ مِن قَصَبٍ لاصَخَبَ فیهِ ولا » : و از عبدالله جعفر نقل شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود
۱۲ ] و همین ]«. نَصَبَ؛ دستور داده شدهام که خدیجه را به خانه طلایی که در آن زحمت و خصومت، وجود ندارد بشارت دهم
صفحه ۸ از ۱۳
[ مضمون نیز از عبدالله بن ابی اوفی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است.[ ۱۳
آنگاه که رسول اکرم در حال احتضار قرار گرفت، فاطمه زهرا علیهاالسلام درباره جایگاه آن حضرت در قیامت پرسشهایی کرد،
فی قَصْ رٍ لَهُ أرْبَعَۀُ أبْوابٍ إلی الجَنَّۀِ؛ » : حضرت فرمود «؟ أیْنَ والِدَتی خَدیجَ ۀُ؛ [در آن روز] مادرم خدیجه کجاست » : از جمله پرسید
«[ [خدیجه] در قصری است که چهار در به سوی بهشت دارد.[ ۱۴
برگرفته از کتاب مقام حضرت خدیجه در پیشگاه خدا و رسول اکرم نوشته: جواد حسینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *