اخلاق و فضائل

مهر و حق شناسی حضرت خدیجه سلام الله علیها

زندگی خدیجه (سلام الله علیها) در شرایط جدید، هر روز زیباتر و با لطافت تر میشد، چرا که فضای زندگیاش لبریز از عشق و
خرد و خداپرستی و انسان دوستی و شایستگی و درایت بود.
او به همتای زندگیاش مهر و عشقی آسمانی داشت و او را در اندیشه و کارها با تمام وجود یاری میکرد و در ابعاد مختلف
زندگی، از نظر فرهنگی و اخلاقی و منش فردی و اجتماعی با او صحبت میکرد و در همهی کارها با او دوستانه و قهرمانانه بود.
راستی اگر زندگی خانوادگی بر اساس هماهنگی در اندیشه و هدف و همگرایی در آرمان و ادب تشکیل شود، در تمام مراحل آن
مهر و عشق، رعایت حقوق متقابل و ارزشهای مهم شخصیتی مخصوصاً حق شناسی و کم توقعی حاکم باشد، چقدر دوست داشتنی
و سعادتمندانه خواهد بود.
این ویژگی در خدیجه (سلام الله علیها) بسیار بارز بود، چرا که او تا اندکی از اندیشه و منش بالا و موقعیت شکوه بار همسر خود در
بارگاه خدا، و آیندهی درخشان او آگاه بود. به خاطر همین مانند یک زن نواندیش و با ادب، بلکه بهتر و بیشتر از آن، به همسرش
احترام میگذاشت و در برابر او سراپا گوش و هوش و عشق و حق شناسی بود و تلاش میکرد آن طور که باید و شاید قدرشناس
باشد.
در این زندگی حق شناسی و مهر و علاقه دوطرفه و متقابل بود، هم خدیجه (سلام الله علیها)، محمد را خردمندترین، تواناترین،
گرامیترین، عزیزترین، امانتدارترین، پاکترین، پروا پیشه تر ین با معنویت تر ین و آراستهترین انسانها میدید و در مقابل محمد
صلی الله علیه و آله نیز، خدیجه (سلام الله علیها) عشق میورزید و احترام میگذاشت، احترامی که شایسته و بایسته و وصف ناپذیر
بود.
این تکریم و حق شناسی محمد به خدیجه هم، نه تنها به خاطر ویژگیهای بارز شخصیتی او یعنی معنویت و هوشمندی و نواندیشی
و پاک منشی و… در زندگی بود بلکه به این خاطر بود که او را سالار دختران و زنان میدید، مادر نسل ماندگارش بود و فرهنگی
از فضیلتها، و مجموعهای از عظمتها و ارزشهای بالایی بود، ارزشهایی که اگر تنها یکی از آنها در زنی وجود داشته باشد،
شایستگی قدرشناسی دارد.
پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر عشق و علاقهی متقابل هر جا میدید عدهای تلاش میکنند تا موقعیت والا و جایگاه خدیجه را
در قلب پیامبر صلی الله علیه و آله پایین بیاورند یا از بین ببرند، پس از پند و اندرزها و ظرافتهای تربیتی و اخلاقی، با صراحت و
.« کار عشق آن بانو، خدایی و آسمانی است، نه زمینی و زودگذر » : ظرافت، میفرمود
به هیچ کدام از زنان پیامبر صلی الله علیه و آله مانند خدیجهاش، احساس حسادت نکردم. چون او در قلب پیامبر، » : عایشه میگوید
به طور خاص بود، به طوری که پیامبر صلی الله علیه و آله نه تنها خدیجه، بلکه هر کس و هرچه را که نشان از خدیجه داشت را
.«. میدید، به چشم دیگری نگاه میکرد
او هر وقت هدیهای داشت، ابتدا سهم دوستان خدیجه را میفرستاد. یکبار به این کار او اعتراض کرد که: چقدر از شکوه و عظمت
خدیجه میگویی!؟
.«. خدا عشق او را رزق و روزیم ساخته است » (۲۲) ؛«. اِنِّی رُزِقْتُ حُبَّها » : آن حضرت فرمود
(۲۳)«. اِنِّی لَاُحِبُّ حَبِیْبَها » : و برای عایشه روشن کرد که نه تنها خود خدیجه و منش او را، بلکه دوستان او را نیز دوست دارد
صفحه ۱۵ از ۲۵
برگرفته از کتاب ویژگی های شخصیتی حضرت خدیجه نوشته: مهدی وزنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *