سیره عملی و رفتاری, نقش اجتماعی

پرتوی از مدیریت اقتصادی و کارآفرینی خدیجه علیها السلام

اشاره
اگر پژوهشگری به زندگی درخشان بانوی بزرگ تاریخ اسلام و عرب، خدیجه علیها السلام و موفقیت و شکوه او در ابعاد
گوناگون زندگی بنگرد، و راز استقلال و آزادگی او را بجوید، همین دانش و هنر برنامهریزی، یگانهسازی نیروها، دمیدن روح
انگیزش در کارکنان و قدرت کنترل کارها و اصلاح امور و دیگر هنرها و مهارتهای مدیریت را در زیباترین چهرهاش در منش و
روش مترقی و با معنویت و زیبای او خواهد یافت. مدیریت او افزون بر اصول و ارکان مدیریت ظاهری و علمی و تجربی، مدیریتی
انسانی و آزادمنشانه و عادلانه و مدیریت بر قلبها بود، که مدیریت و کارآفرینی که موضوع این همایش است – بخشی از شاهکار
شگرف اوست.
برگرفته از کتاب نیمنگاهی به مدیریت و کارآفرینی خدیجه نوشته: علی کرمی فریدنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *