ازدواج و همسر, حوادث، وقایع، هجرت

پس از ازدواج با خدیجه

چنانکه گفتیم خدیجه که به همسری رسول خدا(ص)درآمد بزرگترین کمک کار و یاور آن حضرت در هدفهای عالیه او چه قبل
از بعثت و چه پس از آن گردید،زیرا علاقه خدیجه نسبت به رسول خدا(ص)صرف نظر از جنبه علاقه و محبتهای معمولی که میان
زن و شوهر استعشقی معنوی و علاقهای روحانی بود،او نسبت به رسول خدا(ص)عشق میورزید چون او را مردی کامل در صفات
انسانی و دور از رذایل اخلاقی میدید،افتخار میکرد که به همسری مردی شریف،بزرگوار،امین،راستگو،کریم و متواضع درآمده
است،کسی که بیشتر اوقات خود را صرف اصلاح حال مردم و دستگیری بینوایان و یتیمان میکند و همیشه در فکر است تا بتواند از
طریقی عادات زشت مردم نادان و اخلاق مردم جاهلیت را دگرگون سازد.
خدیجه عاشق فضیلت و شیفته اصلاح اجتماع بود و معشوق خود را در وجود رسول خدا(ص)یافته بود،و اساسا کمال و شخصیت
خدیجه در همین بود و آنچه او را از زنان دیگر ممتاز کرده بود همین بود و به همین جهت رسول خدا(ص)نیز او را دوست
میداشت.این توافق روحی و ازدواج جسمانیروحانی سبب شد تا خدیجه از طرفی با مال و ثروت خود و از سوی دیگر با تقویت
روحی و دلداری دادن آن حضرت بهترین کمک را به پیشرفت هدف رسول خدا بکند و به همین سبب محمد (ص)تا زنده بود از
یاد خدیجه بیرون نمیرفت چنانکه در فصل پیش یادآور شدیم.
و همین علاقه و محبت نیز سبب شد تا خدیجه شوهر عزیز خود را به حال خود بگذارد تا بیشتر و بهتر فکر کند و با آرامش روحی
بهتری به اصلاح اجتماعی بپردازد و از این رو از آن پس که به همسری رسول خدا درآمد آن حضرت را از کارهای تجارت معاف
کرد و جز یکی دو مورد که برخی از مورخین نوشتهاند به کارهای تجارتی نپرداخت.
برگرفته از کتاب ازدواج با خدیجه (س) و ماجراهاى بعد از آن تا بعثت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *