اصحاب و شاگردان, کتابنامه

کتابشناسی خدیجه (س) – قصه حضرت بی بی خدیجه

شماره بازیابی : ۵-۱۷۳۷۰
عنوان و نام پدیدآور : قصه حضرت بی بی خدیجه[نسخه خطی]
وضعیت استنساخ : بیر پاوی: کاتب : فضل حق آخوند زاده ساکن بیر پاوی (بیر پاوه)، ۱۲۹۹ ق.
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:بسمله . . . رب یسر و تمم بالخیر هذالکتاب ملک جهان خاتون لشکر کشی الزمان کشورارای ایران و تران پیپی خدیجه . . .
انجام:اگر از ترس خدا توبه میکردی اگر به نه آسمانرا میگفتی که بسر زمین بزن آسمانرا بر زمین زدندی والله اعلم بالصواب .
انجامه:تمام شد بروز سه شنبه وقت چاشت در ماه چهاردهم روز ذیالقعده دست خط فقیر مقیر بر تقصیر خادمالعلماءوالصلحا فضل حق اخند ذاده ساکن پیر پاوی امام مسجد حمیدالله خان ولد مرت خان و برادرزاده شیر زمان خان بتاریخ سنه اتمام یافت بر سنه هجری سنه ۱۲۹۹ برای خاطر عاطر اخند ذاده ساکن شیخی که که قریه در دامن کوه بوده است والله اعلم ، بلصواب سنه ۱۲۹۹ .
مشخصات ظاهری : برگ : ۲۸ .سطر : گوناگون .اندازه سطور : ۱۰۰ × ۱۹۰؛ قطع : ۱۵۰ × ۲۳۷
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع کاغذ:هندی حنائی رنگ .
نوع و درجه خط:تحریری .
نوع و تز ئینات جلد:مقوائی ، روکش کاغذ کرم رنگ ، عطف تیماج قهوهای .
تزئینات متن:عنوانها و نشانیها به سرخی و سیاه میباشد .
یادداشت استنساخ : به جهت عاطر اخوندزاده ساکن شیخی نوشته شده است .
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:حواشی جزئی توضیحات و تصحیحات مربوط به متن است .
یادداشت های مربوط به نسخه در پشت برگ آغازین شروع متن یادداشتی با مرکب قرمز بدین شرح «ابتدا کردیم بروز پنجشنبه در وقت چاشت در ماه نهم روز ذیالقعده بتاریخ سنه هجری ۱۲۹۹» آمده است .
معرفی نسخه : رساله حاضر شرح حال خدیجه کبری سلامالله علیها و چگونگی ازدواج ایشان با حضرت رسول صلیالله علیها و آله و شرح حال فاطمه زهرا سلامالله علیها و چگونگی ازدواج آنحضرت با علیعلیهالسلام و فرزندان ایشان .
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .دی ۱۳۸۶ .نسخه فرسوده ، آسیب دیده ، آثار لکه ، پارگی و جداشدگی در جلد و شیرازه .
یادداشت کلی : زبان : فارسی .
عنوانهای دیگر : حکایت ملک جهان خاتون .
ملک جهان خاتون لشکر کشیالزمان کشورارای ایران و توران .
موضوع : خدیجه (س) بنت خویلد ، ۳ – ۶۸ قبل از هجرت .
محمد (ص) ، پیامبر اسلام ، ۵۳ قبل از هجرت – ۱۱ ق .
برگرفته از کتاب کتابشناسی حضرت خدیجه سلام الله علیها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *