آرشیو وصیت حضرت خدیجه

  • حضرت خدیجه علیها السلام سه سال قبل از هجرت بیمار شد . پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عیادت وی رفت و فرمود : ای خدیجه ، […] 0

    وصیت حضرت خدیجه

    حضرت خدیجه علیها السلام سه سال قبل از هجرت بیمار شد . پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عیادت وی رفت و فرمود : ای خدیجه ، […]

    ادامه ...