• حضرت خدیجه علیهاالسلام نخستین زنی بود که به پیامبری حضرت محمد صلیاللهعلیهوآله ایمان آورد و اولین بانویی بود کههمراه امام علی علیهالسلام با پیامبر به نماز ایستاد و پیشانی بندگی […]
  • حضرت خدیجه (س) حامى رسالت و محب امامت چهار زن در این دنیا به حد کمال رسیده‏اند و به عنوان زنان نمونه و شایسته هستى شناخته شدند: آسیه، مریم، خدیجه، […]
  • را به نزد خویش طلبید و در مورد دخترش فاطمه زهرا سلام الله « اسماء بنت عمیس » خدیجه کبری سلام الله علیها در لحظات احتضارعلیها به او سفارشاتی کرد. […]