• یکی از موهباتی که خدا به انسان میدهد داشتن همسری مهربان و صبور است و خدیجه موهبت خدا به پیغمبر بود او پاسدارآرامش و آسایش خانه رسولخدا بود.زخمهای جسم و […]
  • غریبونه دارم میرم من از این خونهحال من و خدا می دونه داره باغ امید قلب من می شه پرپرآخه تو دل آرزوهایی داره یک مادر دلم می خواست باشم […]
  • یکی از ویژگیهای حضرت خدیجه سلام الله علیها این بود که بر اثر تدبیر و سعی و کوشش در تجارت و امور اقتصادی، از ثروتمندان بی نظیر عصر خود بود. […]