• شعر حضرت خدیجه (س) – بشارت کوثر « صحّت اصفهانى » على شیرانى دریاست محو پاکى گوهر خدیجه را افلاک مات فرّ فراتر خدیجه را در سرزمین وحى زبانزد قداستش‏ […]
  • اموال حضرت خدیجه علیهاالسلام به عنوان ابزاری مناسب از همان ابتدا در خدمت اسلام و پیشرفت آن قرار گرفت. جالب این کهآخرین بخش از دارایی خدیجه توسط امیر مؤمنان در […]
  • شعر در مدح حضرت خدیجه (س) زلال چشمه ساران‏ زلال چشمه سارانى تو اى بانوى پاکى‏ها صفاى آبشارانى تو اى بانوى پاکى‏ها قداست از وجود تو به دشت عاطفت جارى […]