• امیرمؤمنان علی(علیه السلام) بعد از وفات حضرت خدیجه (علیهاالسلام) به مناسبت از وی یاد می کرد و نامش را گرامی می داشت. از جمله، یک بار به دفاع پیامبر صلی […]
  • شعر در مدح حضرت خدیجه (س) – اى خدیجه کبری سلام ما به تو باداى خدیجه کبرى نخست همسر خوش طینت رسول خدا هزار رحمت حق بر راوان پاک تو […]
  • از معاذبن جبل نقل شده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به بالین خدیجه سلام الله علیها آمد، دید او در حال جان سپردن است، فرمود:«اکره ما نزل […]