• علی (ع) سیزده ساله بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم او را صدا زد و فرمود : علی جان ! بیا کنار من بنشین ، و […]
  • ابوهریره می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمود: خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده است مگر اینکه چوپان گوسفند بوده است، یکی از اصحاب گفت: آیا شما […]
  • خدیجه علیها السلام افتخار و شایستگی این را داشت که بانوی اول اسلام باشد. در آن جوّ دهشت زای جاهلیت چراغ هدایت و ایمان در ضمیر خدیجه علیها السلام روشن […]