• قال الدکتور علی ابراهیم حسن:اذا اردنا مثالاً للزوجۀ المخلصۀ الصالحۀ، والمراۀ الرزینۀ العاقلۀ، فقد لا نجد خیراً من خدیجه ام المؤمنین؛ هذه السیدۀ العظیمۀ فی عقلیتها، ادرکت الججاهلیۀ و الاسلام، […]
  • امام باقر علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا رسد برای رسولان و پیامبر صلی الله علیه […]
  • مشارکت و همکاری در خانواده خود یک نوع محبت کردن است که زندگی را شیرین و شیرین تر می کند، خدیجه (سلام الله علیها) شریک و مشاور واقعی پیامبر صلی […]