• ۱- فتح الباری، ج۸، ص ۱۳۴٫ص:۱۸۸یکی دیگر از تحریفاتی که منافقین در تاریخ صدر اسلام وارد کرده اند جریان ثروت ابوبکر و کمک های مالی او در جهت پیشرفت اسلام […]
  • زهرای تو با حال خستهپای قبرت غمگین نشسته مادر بی‌تو قلبم شکستهخداحافظ ای مادر من(۳ از داغ تو من بی‌قرارمبر روی قبرت سرگذارم بی‌تو من هم عمری ندارمخداحافظ ای مادر […]
  • خدیجه (علیها السلام)در بین اقوام خود یگانه و ممتاز و میان اقران کم نظیر بود . او به فضیلت اخلاقی و پذیرایی های شایان بسیارمعروف بود و بدین جهت زنان […]