• امیرمؤمنان(ع) در چکامه ای که به عنوان سوگنامه ی حضرت خدیجه علیها السلامسروده اند، از او به عنوان «سیده النسوان» بانوی بانوان تعبیر کرده اند.امام صادق علیها السلام نیز از […]
  • قبل از رحلت خدیجه کبری، خداوند متعال بارها توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از جایگاه ویژه خدیجه در بهشت خبر داد،اَفْضَلُ نِساءِ أهْلِ الجَنَّۀِ خَدیجَۀُ بِنْتُ خویلدْ، […]
  • امام باقر علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا رسد برای رسولان و پیامبر صلی الله علیه […]