آرشیو القاب و کنیه ها

 • یا پاک منش است؛ چرا که آن حضرت با آنکه در میان ناز و نعمت و « طاهره » از برجستهترین لقبهای دختر فرزانه حجاز، واژهاعتبار خانوادگی زندگی میکرد، اما […] 0

  القاب حضرت خدیجه سلام الله علیها

  یا پاک منش است؛ چرا که آن حضرت با آنکه در میان ناز و نعمت و « طاهره » از برجستهترین لقبهای دختر فرزانه حجاز، واژهاعتبار خانوادگی زندگی میکرد، اما […]

  ادامه ...

 • در زیارت نامه ی رسول اکرم صلی الله علیه و آله از حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان: راضیه، مرضیه و زکیه نیز تعبیر شده است.(۴)صاحب کتاب صحابیات حول […] 0

  دیگر القاب حضرت خدیجه

  در زیارت نامه ی رسول اکرم صلی الله علیه و آله از حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان: راضیه، مرضیه و زکیه نیز تعبیر شده است.(۴)صاحب کتاب صحابیات حول […]

  ادامه ...

 • در فرازی از زیارتنامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام ورود بر زوجات طاهرات، از حضرت خدیجه علیها السلام به عنوان «الصدیقه» تعبیر شده و […] 0

  القاب حضرت خدیجه صدیقه

  در فرازی از زیارتنامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام ورود بر زوجات طاهرات، از حضرت خدیجه علیها السلام به عنوان «الصدیقه» تعبیر شده و […]

  ادامه ...

 • در فرازی از زیارتنامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام درود بر زوجات طاهرات، از حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان «الصّدیقه» تعبیر شده […] 0

  القاب حضرت خدیجه صدیقه

  در فرازی از زیارتنامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام درود بر زوجات طاهرات، از حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان «الصّدیقه» تعبیر شده […]

  ادامه ...

 • امیرمؤمنان علیه السلام در چکامه ای که به عنوان سوگنامه ی حضرت خدیجه سلام الله علیها سروده اند، از او به عنوان «سیدۀ النسوان»، (بانوی بانوان) تعبیر کرده اند.(۱۰) ۱- […] 0

  القاب حضرت خدیجه بانوی بانوان

  امیرمؤمنان علیه السلام در چکامه ای که به عنوان سوگنامه ی حضرت خدیجه سلام الله علیها سروده اند، از او به عنوان «سیدۀ النسوان»، (بانوی بانوان) تعبیر کرده اند.(۱۰) ۱- […]

  ادامه ...

 • در زیارت نامه ی رسول اکرم صلی الله علیه و آله از حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان: راضیه، مرضیه و زکیه نیز تعبیر شده است. (۵۸)صاحب کتاب صحابیات […] 0

  القاب حضرت خدیجه (س) – دیگر القاب

  در زیارت نامه ی رسول اکرم صلی الله علیه و آله از حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان: راضیه، مرضیه و زکیه نیز تعبیر شده است. (۵۸)صاحب کتاب صحابیات […]

  ادامه ...

 • مشهورترین لقب حضرت خدیجه سلام الله علیها در عصر جاهلیت «طاهره» بود زیرا او پاک ترین و عفیف ترین بانوی آن دوران بود.برگرفته از کتاب بانک کتب و مقالات حضرت […] 0

  القاب حضرت خدیجه طاهره

  مشهورترین لقب حضرت خدیجه سلام الله علیها در عصر جاهلیت «طاهره» بود زیرا او پاک ترین و عفیف ترین بانوی آن دوران بود.برگرفته از کتاب بانک کتب و مقالات حضرت […]

  ادامه ...

 • همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و در رأس آنها حضرت خدیجه سلام الله علیها در منطق قرآن «ام المؤمنین» لقب یافته اند.(۸) ولی به تصریح پیامبر اکرم […] 0

  القاب حضرت خدیجه ام المؤمینن

  همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و در رأس آنها حضرت خدیجه سلام الله علیها در منطق قرآن «ام المؤمنین» لقب یافته اند.(۸) ولی به تصریح پیامبر اکرم […]

  ادامه ...

 • امیرمؤمنان علیه السلام در چکامه ای که به عنوان سوگنامه ی حضرت خدیجه سلام الله علیها سروده اند، از او به عنوان «سیدۀ النسوان»، بانوی بانوان تعبیر کرده اند. (۵۴)امام […] 0

  القاب حضرت خدیجه (س) – بانوی بانوان

  امیرمؤمنان علیه السلام در چکامه ای که به عنوان سوگنامه ی حضرت خدیجه سلام الله علیها سروده اند، از او به عنوان «سیدۀ النسوان»، بانوی بانوان تعبیر کرده اند. (۵۴)امام […]

  ادامه ...

 • خداوند منّان به حضرت عیسی علیه السلام وحی فرمود که نسل پیامبر آخرالزمان از بانوی مبارکه است.(۶)عبدالله بن سلیمان نیز این معنی را از «انجیل» روایت کرده است.(۷)برگرفته از کتاب […] 0

  القاب حضرت خدیجه مبارکه

  خداوند منّان به حضرت عیسی علیه السلام وحی فرمود که نسل پیامبر آخرالزمان از بانوی مبارکه است.(۶)عبدالله بن سلیمان نیز این معنی را از «انجیل» روایت کرده است.(۷)برگرفته از کتاب […]

  ادامه ...