آرشیو رحلت

 • در سال دهم بعثت حضرت خدیجه کبری از شدت ضعف و ناراحتی در شعب ابیطالب پیامبر را تنها میگذارد. حضرت خدیجه،در فاصله سی یا سی و پنج روز پس از […] 0

  درگذشت حضرت خدیجه و سال غم و اندوه

  در سال دهم بعثت حضرت خدیجه کبری از شدت ضعف و ناراحتی در شعب ابیطالب پیامبر را تنها میگذارد. حضرت خدیجه،در فاصله سی یا سی و پنج روز پس از […]

  ادامه ...

 • درگذشت حضرت خدیجه علیها‏السلام احادیثی از پیامبر درباره حضرت خدیجه علیها‏السلام فهیمه صمدی، زهرا خنیفرزاده، لیلا سالمی بهترین زنان اهل بهشت چهارنفرند: خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمّد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم […] 0

  درگذشت حضرت خدیجه علیها‏السلام

  درگذشت حضرت خدیجه علیها‏السلام احادیثی از پیامبر درباره حضرت خدیجه علیها‏السلام فهیمه صمدی، زهرا خنیفرزاده، لیلا سالمی بهترین زنان اهل بهشت چهارنفرند: خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمّد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم […]

  ادامه ...

 • وصیتهای خدیجه (س) حضرت خدیجه در آخرین لحظات زندگی وصایائی به شرح زیر به پیامبر اکرم نمود: ۱٫ برای او دعای خیرکند. ۲٫ او را به دست خود در خاک […] 0

  وصیتهای خدیجه (س)

  وصیتهای خدیجه (س) حضرت خدیجه در آخرین لحظات زندگی وصایائی به شرح زیر به پیامبر اکرم نمود: ۱٫ برای او دعای خیرکند. ۲٫ او را به دست خود در خاک […]

  ادامه ...

 • . حضرت خدیجه سلام الله علیها در آخرین لحظات زندگی وصایائی به شرح زیر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمود: ۱برای او دعای خیر کند. […] 0

  وصایای حضرت خدیجه سلام الله علیها

  . حضرت خدیجه سلام الله علیها در آخرین لحظات زندگی وصایائی به شرح زیر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمود: ۱برای او دعای خیر کند. […]

  ادامه ...

 • خدیجه بیستوچهارسال با پیامبر زندگیکرد و سرانجام دربستربیماری افتاد. پیامبر(ص) که بربالین او حاضربود، ضمن گفتگوی باوی فرمود: خدا تو را با مریم دخترعمران و آسیه دخترمزاحم برابری دادهاست.وقتی روح […] 0

  به سوی معبود – درگذشت حضرت خدیجه

  خدیجه بیستوچهارسال با پیامبر زندگیکرد و سرانجام دربستربیماری افتاد. پیامبر(ص) که بربالین او حاضربود، ضمن گفتگوی باوی فرمود: خدا تو را با مریم دخترعمران و آسیه دخترمزاحم برابری دادهاست.وقتی روح […]

  ادامه ...