آرشیو زیارت نامه و ادعیه

 • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اَلسَّلامُ عَلَیک یا زَوْجَ ۀَ رَسُولِ اللَّهِ سَیدِ الْمُرْسَلینَ، اَلسَّلامُ عَلَیک یا زَوْجَ ۀَ خاتَمِ النَّبِیینَ، اَلسَّلامُ عَلَیک یا اُمَّفاطِمَ ۀَ الزَّهْراءِ، اَلسَّلامُ عَلَیک یا اُمَّ […] 0

  زیارت نامه حضرت خدیجه سلام الله علیها

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اَلسَّلامُ عَلَیک یا زَوْجَ ۀَ رَسُولِ اللَّهِ سَیدِ الْمُرْسَلینَ، اَلسَّلامُ عَلَیک یا زَوْجَ ۀَ خاتَمِ النَّبِیینَ، اَلسَّلامُ عَلَیک یا اُمَّفاطِمَ ۀَ الزَّهْراءِ، اَلسَّلامُ عَلَیک یا اُمَّ […]

  ادامه ...

 • کتاب مقدس تورات حضرت خدیجه علیها السلام را به نهر آبی تشبیه نموده است که آب آن، آب حیات است، و در دوطرف کنار آن آب، درخت حیات وجود دارد، […] 0

  خدیجه درادعیه زیارتنامه ها و واژگان مقدس

  کتاب مقدس تورات حضرت خدیجه علیها السلام را به نهر آبی تشبیه نموده است که آب آن، آب حیات است، و در دوطرف کنار آن آب، درخت حیات وجود دارد، […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِاَلسَّلامُ عَلَیک یا زَوْجَهَ رَسُولِ اللَّهِ سَیدِ الْمُرْسَلینَ،اَلسَّلامُ عَلَیک یا زَوْجَهَ خاتَمِ النَّبِیینَ،اَلسَّلامُ عَلَیک یا اُمَّ فاطِمَهَ الزَّهْراءِ،اَلسَّلامُ عَلَیک یا اُمَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَینِ سَیدَی شَبابِ اَهْلِ […] 0

  زیارت نامه حضرت خدیجه سلام الله علیها

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِاَلسَّلامُ عَلَیک یا زَوْجَهَ رَسُولِ اللَّهِ سَیدِ الْمُرْسَلینَ،اَلسَّلامُ عَلَیک یا زَوْجَهَ خاتَمِ النَّبِیینَ،اَلسَّلامُ عَلَیک یا اُمَّ فاطِمَهَ الزَّهْراءِ،اَلسَّلامُ عَلَیک یا اُمَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَینِ سَیدَی شَبابِ اَهْلِ […]

  ادامه ...