ازدواج و همسر

یک اشتباه تاریخی دیگر در مورد ازدواج حضرت خدیجه

صفحه ۱۲ از ۴۲
در پارهای از روایاتی که در مورد این ازدواج فرخنده رسیده ظاهراً یک اشتباه دیگری نیز رخ داده که به جای عموی حضرت
خدیجه سلام الله علیها – یعنی عَمْرو بن اَسَد – وَرَقَۀ بن نَوْفَل بن اَسَد (به عنوان عموی حضرت خدیجه سلام الله علیها آمده که این
مطلب گذشته از آنکه در اصل، خلاف مشهور است از نظر نَسَبی هم اشتباه است. زیرا وَرَقَۀ بن نَوْفَل پسر عموی حضرت خدیجه
سلام الله علیها است، نه عموی حضرت خدیجه سلام الله علیها … و بعید نیست که این کار از تصرفات ناقلان حدیث بوده که چون
نام عموی حضرت خدیجه سلام الله علیها در حدیث آمده بوده و وَرَقَۀ بن نَوْفَل هم شهرتی افسانهای داشته، آن عنوان را با این نام
منطبق دانسته و به این صورت درآوردهاند.
برگرفته از کتاب خدیجه سلام الله علیها مادر مؤمنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *